Jurisovy postřehy, zápisky, zajímavosti

duchovní závěť o. Vojtěcha Antonína Jeniše CFSsS

7. 7. 2008 10:15

Každý kněz i řeholník sepisuje svou závěť. Chtěl bych zde představit část ze závěti svého strýce, kterou na pohřebních obřadech četl vikář kongregace Nejsvětější Svátosti - o. Cyril Havel. Kdo by čekal vyrovnávání pozemských statků, bude zklamán, jedná se tu o duchovní poselství, které je nadčasové a které k nám stále aktuálně a naléhavě hovoří. Ukazuje nám cestu z Pánu.

 

 


 

     Loučím se se všemi a děkuji Pánu Bohu za dar života, milost svatého křtu a za velikou a nezaslouženou milost kněžského a řeholního povolání.


     Děkuji také svým drahým rodičům, kterým jsem po Pánu Bohu nejvíce zavázán, za nádherný příklad života z víry a nesmírné množství lásky, kterou mě vždycky zahrnovali. Podporovali mě modlitbou i aktivní pomocí na všech místech, kde jsem jako kněz působil. Kéž jim to dobrotivý Bůh mnohonásobně odplatí na věčnosti.

     Podobně musím poděkovat i mým sourozencům a jejich rodinám, za všechnu lásku a pomoc, kterou mě zahrnovali. Kéž Vám Pán mnohonásobně odplatí vaši dobrotu a velkorysost. 


     Všem svým přátelům, dobrodincům i farníkům z farností, kde jsem působil, vyslovuji upřímně a opravdově zaplať Pán Bůh za lásku a přízeň, kterou mne zahrnovali.


     Prosím, aby mě odpustil každý, kdo snad měl dojem, že jsem ho nepřijal s takovou láskou, jakou zasluhoval a jakou jsem toužil každému dát.


     Pamatujte na své duše – pamatujte na věčnost. Važte si pokladu sv. víry a žijte vždycky z víry a podle víry. Přistupujte často a rádi ke sv. svátostem a hledejte sílu v pravidelné modlitbě. Odpusťte mě, co jsem nebyl schopen pro vás udělat anebo čím jsem vás zarmoutil.


     I vám všem z rodiny vzkazuji svůj poslední pozdrav a projev lásky. A prosím, spaste s pomocí Boží své duše. Se všemi se s vámi loučím, všem vám žehnám.


     Svoji duši odporoučím Božímu milosrdenství a lásce. Své tělo po křesťanském pohřbu se mší svatou – posvěcené zemi hřbitova v Mladém.

 

Zobrazeno 2319×

Komentáře

solipso

Týjo, to musel být fakt dobrý člověk, takhle psát přímo do duše. Je mi líto, že jsem ho nepoznal za živa a děkuju Jurišovi, že nám ho představil alespoň takto. Pán Bůh zaplať!

martinsmid

Díky moc. Slyšel jsem to na pohřbu, ale znovu se rád začtu.

Juris

Jako kluka mě takové řeči nebraly a trpně jsem jim naslouchal. V posledních letech si ale spojuju pronesená slova s těmi, kteří je hovoří a jsem Bohu vděčný za každé žité svědectví. Strýc napsal tuto závěť v roce 1995, rok předtím než se stal generálním představeným. Když si ta slova čtu, mám dojem, že ho slyším, jak mi přijdou aktuální. Příklady táhnou, tak ať nás ten jeho více přiblíží k Pánu.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio