Jurisovy postřehy, zápisky, zajímavosti
28. 9. 2013 15:38

Po ranní mši svaté jsem přemýšlel o nějakém tématu na blog. Mám jich několik v šuplíku, ale nehodily se mi. Zároveň jsem si uspořádával myšlenky na nedělní pouťové kázání, kam mě skrze spolubratra kněze pozvala farnost, kterou mám rád. A do tohoto…


22. 8. 2013 17:22
Rubrika: z pastorace

Souhrou zvláštních okolností školím jednou do roka metodiku táborů (kurz pro vedoucí táborů a chaloupek) pro SHM (Salesiánské Hnutí Mládeže). Jedním z nejdůležitějších věcí na takovém prázdninovém pobytu je postupná gradace běhu tábora, který má…


13. 5. 2013 15:53

Před dvěma lety. Přijel jsem před školu, protože mi za chvíli začínala výuka náboženství. Stál jsem v kolárkové košili před chodem a pozoroval paní učitelku a zástup dětí, jak přicházeli z oběda. Najednou jedna z nich, Alenka, opustila útvar a…


18. 4. 2013 11:38
Rubrika: z pastorace

Přemýšlím nad myšlenkou, která má podobně jednoznačnou odpověď, jako otázka, co bylo dřív: „Vejce nebo slepice?“ Tedy otázka, kde jsou hranice, co dělat mám, a co už ne? Kde je ta mez, kde služba druhým se stává hříchem proti pátému přikázání? Nebo…


27. 3. 2013 13:31

Chtěl bych popřát požehnané dny všem čtenářům svého blogu a také těm, kteří se sem nějak proklikali. Každý rok, znovu a znovu přemýšlím a toužím udělat nějaké originální přání, a je to rok od roku horší.


23. 3. 2013 10:02

Před lety nás bylo několik mladých mužů, kteří jsme přemýšleli o cestě do semináře a touze stát se kněžími. Jeden z nich mi před skoro deseti roky poslal toto zamyšlení z pera fransouzského spisovatele Alphonse de Lamarline. V poslední dny jsem se…


28. 2. 2013 23:55
Rubrika: z pastorace

Byl obyčejný všední večer v naší městské kapli, pondělí. Protože jsem se rozhodl, že chci každý den slavit mši svatou, i když mám „volný den“, přidal jsem se ten večer ke společenství, abych s děkanem koncelebroval mši svatou.) (Ivo, díky za fotku z…


21. 1. 2013 15:55
Rubrika: z pastorace

Mám rád toto podobenství, kterak hospodář najímá dělníky na vinici. Je tu totiž skrytý obrovský paradox Božího království. Informatici by ho zjednodušili na 1 bit, tedy buď ON nebo OFF. Hospodář přichází na tržiště, kde se shromažďují lidé k…


6. 1. 2013 0:27
Rubrika: z pastorace

Na začátku byla touha zúčastnit se Tříkrálové sbírky, doprovodit a povzbudit děti z farnosti, kterým jsem žehnal při dětské mši. Také rád vzpomínám na dobu, kdy před dvěma lety, ještě jako jáhen, jsem se zapojil do tříkrálové sbírky v pohraničí.…


27. 12. 2012 11:18

Moji milí čtenáři blogu, přátelé, kamarádi či náhodní proklikávači. Letos jsem nezvládl napsal před vánocemi emaily či nějakou jinou elektronickou podobu pozdravu a přání, tak činím alespoň v oktávu, jelikož je třetí den z osmi, nejsme ještě ani v…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio